PIRKANMAAN SININAUHA RY  -  VILLA HOCKEY

Kuntoutus

Villa Hockey on 16-paikkainen, kodinomainen huumekuntoutuskoti, joka tarjoaa lääkkeetöntä kuntoutusta 16-29 -vuotiaille nuorille. Villa Hockey koostuu kolmesta erillisestä rakennuksesta. Majoitus tapahtuu pääsääntöisesti yhden hengen huoneissa. Tytöt ja pojat majoittuvat erillisissä rakennuksissa.

Kuntoutuksessa ei käytetä korvaushoito- tai keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä. Mikäli asiakkaalla on päihderiippuvuuden lisäksi joku toinen psyykkinen- tai somaattinen sairaus, hän käyttää siihen lääkärin määräämiä lääkkeitä aivan normaalisti.

Villa Hockeyssa on kokemusta myös kaksoisdiagnosoitujen nuorten kuntoutuksesta, jota toteutetaan yhteistyössä eri psykiatristen tahojen kanssa. Lastensuojelun asiakkaat tulevat Villa Hockeyhin joko lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä tai huostaanotettuina.

 • kuntoutuksen kesto 2-5 kuukautta
 • kuntoutuksen kesto räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tilanteen mukaan (kuntoutussuunnitelma)
 • kokonaisvaltaisuus kuntoutushoidossa
 • päivittäiset hoitoryhmät
 • toiminnallisuus
 • liikunnallisuus
 • lääkäripalvelut
 • askeltyöskentely
 • Na-ryhmät talon ulkopuolella
 • omaohjaajakeskustelut
 • yksilöllinen jälkihuoltosuunnitelma, nuorta autetaan asunnon hankinnassa

Katkaisuhoito Villa Hockeyssa

Kuntoutukseen tullaan yleensä katkon kautta, mutta tarvittaessa Villa Hockeyssa voidaan toteuttaa lyhyt lääkkeellinen katko.

Katkaisuhoidon toteutus:

 • katkaisuhoidon kesto on noin 2-3 viikkoa
 • katkaisuhoidon toteutuksessa huomioidaan yksilöllisyys ja kokonaisvaltaisuus
 • lääkärin ja psykiatrin palvelut katkaisuhoidon aikana
 • akupunktion käyttö vierotusoireiden hoidossa
 • liikunnan ja toiminnan mahdollisuus katkaisuhoidon aikana
 • säännölliset yksilö- ja ryhmäkeskustelut

Perhe- ja verkostotapaamiset

Perhe- ja verkostotapaamisia järjestetään erillisesti sovittuina aikoina kunkin asiakkaan tarpeen mukaan.

Vertaistuki

Päihdekuntoutus Villa Hockeyssa perustuu yhteisöllisyyteen ja vertaistukeen, joka mahdollistuu päivittäisissä hoito- sekä toiminnallisissa ryhmissä. Villalaisten on mahdollista käydä oma-apuryhmissä Tampereella kahdesti viikossa. Tampereella toimii myös vain naisille tarkoitettu NA-ryhmä. Villa Hockey osallistuu erilaisiin vertaistuellisiin tapahtumiin ympäri Suomen (Valtakunnalliset NA-päivät, liikuntatapahtumat).

Villa hockeyn viikko-ohjelma

Villa Hockeyssa nuoret kuntoutuvat tiiviin ja säännöllisen viikko-ohjelman tuella. Monipuolinen viikko-ohjelma mahdollistaa sekä fyysisen että psyykkisen kuntoutumisen. Sen avulla nuoret saavuttavat myös säännöllisen vuorokausirytmin, terveellisen ruokavalion sekä oppivat huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniastaan.

Kuntoutusta toteutetaan viikko-ohjelman (pdf) mukaisesti.

Henkilökunta

Villa Hockeyn henkilökuntaan kuuluu yhdeksän työntekijää, joilla kaikilla on sosiaali- tai terveydenhoitoalan koulutus. Ohjaajia on kahdeksan. He ovat koulutukseltaan sairaanhoitajia, sosionomeja, lähihoitajia sekä nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajia. Villa Hockeyn työntekijöistä neljä on ns. kokemusasiantuntijaa eli heillä on oma toipumiskokemus päihdeongelmasta. Ruokahuollosta päävastuu on emännällä. Psykiatrian erikoislääkäri käy Villa Hockeyssa säännöllisesti. Hallinnosta vastaa Villa Hockeyn johtaja.

Henkilökunnalla on mm. seuraavia lisä- ja täydennyskoulutuksia: psykoterapeuttikoulutus, päihdetyön ammattitutkinto, yhteisöhoidon koulutus, korva-akupunktiokoulutus. Henkilökunnalla on säännöllinen ryhmätyönohjaus.

 

Pirkanmaan Sininauha ry, Villa Hockey | Aureentie 10 | 34530 Länsi-Aure

Puh. 050 413 4397 | Fax (03) 448 5141 | e-mail: etunimi.sukunimi(at)nauha.fi